WhatsApp Sipariş Hattı

Üretim ve Kalite

Üretim

Tissue Regeneration Corporation FDA standartları ile İngiltere insan kaynaklı terapotik malzemelerin üretimindeki çalışma esasları doğrultusunda üretilen katı politika ve usullere uymaktadır. Tüm dokular Class-1000 ortamda elde edilmekte ve steril Class-10-1000 temiz odalarda işlenmektedirler.
Her bir bağışlanan doku bir dizi mikrobiyolojik ve serolojik testler, Hbs Ag, HBc Ab, HCV Ab, HIV Ab (1&2), HLTV Ab (I&II) ELISA yöntemi ile RPR gibi ve PCR yöntemi ve FTA gibi tamamlayıcı testler kullanılarak test edilir. Tüm kemik greftlerimiz hem invivo hem de invitro ortamda onaylanmış osteoindüktif ve osteokondüktif özelliklere sahiptirler. Özellikle tüm Bold ve FDA'in hücresel ve doku temelli ürünlere dair kurallarına uymaktayız.

Dentistry, Periodontology,
Oral & Maxillofacial Surgery

Makaleler

Akademik Çalışmalar