CodeSize
28892Proximal Femur Başlı (Baş Boyun Melafiz)
28893Masif Distal Femur
28894Masif Distal Humerus
28895Masif Distal Tibia
28896Masif İlium Hemipelvis
28897Masif Proximal Humerus
28898Masif Proximal Tibia
28899Masif Total Femur
28900Masif Total Tibia